Heiveld 15 de winterdubbels 2023-2024

De "Heiveld Winterdubbels" is een vriendschappelijke competitie waarvan de wedstrijden gespeeld worden tussen   september en   april   . Het laatste weekend wordt voorzien voor de finales waarbij de twee hoogst genoteerde ploegen per poule het tegen elkaar opnemen voor de titel. Wanneer er 2 ploegen in het eindklassement eindigen met hetzelfde aantal punten is het onderling duel beslissend. Indien er 3 of meer ploegen gelijk staan en onderlinge duels geen uitsluitsel geven, wint de ploeg met het minst aantal verloren games in de onderlinge duels.

De prijsuitreiking ( mooie prijzen voor winnaars en finalisten) met gratis BBQ en ook gratis tombola voor alle deelnemers zal plaatsvinden in april 

In november of december is er steeds een gratis Breugelavond voor alle deelnemers.

REGLEMENTEN

 • De VTV-reglementering voor dubbeltornooi-competitie is geldig, d.w.z. er wordt gespeeld naar 2 gewonnen sets en bij gelijke stand na 2 sets beslist een super tiebreak (tot 10 punten met 2 punten verschil) de wedstrijd.
 • De punten worden als volgt verdeeld:
  • een gewonnen wedstrijd in 2 sets: 3 punten
  • een gewonnen wedstrijd in 3 sets: 2 punten
  • een verloren wedstrijd in super tiebreak: 1 punt
  • een verloren wedstrijd in 2 sets: 0 punten
 • Alle poulewedstrijden dienen gespeeld te worden tijdens de voorziene periode van september 2023 tot en met april  2024 op de terreinen van T.C. Heiveld op volgende beschikbare momenten:
  • vrijdag: van 17 u tot 21u 30 (aanvang laatste wedstrijden)
  • zaterdag: van 10u tot 20u 30 (aanvang laatste wedstrijden)
  • zondag: van 10u tot 21u 00 (aanvang laatste wedstrijden)
  • ook op vrije uren op weekdagen en tijdens vakantieperiodes
 • Dagen waarop niet kan gespeeld worden zullen tijdig bekendgemaakt worden door de organisatie.
 • Bij aankomst op de club dient men zich aan te melden aan de bar van T.C. Heiveld. De eerste voltallige wedstrijd (4 spelers aanwezig en aangemeld) begint zijn wedstrijd op het eerst vrijgekomen veld.
 • Een speler van de winnende ploeg van elke  wedstrijd geeft de uitslag door via  de website van de winterdubbels.
 • Er kunnen geen wedstrijden meer geannuleerd of ontkoppeld worden een week voorafgaand aan de geplande wedstrijd. Verplicht vervanging te zoeken tijdens de laatste week. (Men dient uiteraard rekening te houden met max aantal punten van de reeks!) Anders wordt de wedstrijd verloren met 2x 6/0. Wanneer de tegenstanders akkoord gaan kan uiteraard gezocht worden naar een nieuwe datum.
 • In de laatste maand (maart) kan er geen match meer  ontkoppeld worden door een gebrek aan vrije velden. Er moet dan verplicht naar een vervanger worden gezocht. Alleen wanneer de tegenstanders akkoord gaat kan de match herpland worden.
 • Raadpleeg regelmatig deze website om een overzicht te bekomen van je wedstrijden. Planning, rangschikking en resultaten kan je hierop gemakkelijk volgen.
 • Contacteren van een tegenstrever en het vastleggen van een wedstrijd mag, wel dient de organisatie tijdig op de hoogte te worden gebracht
 • Respecteer uw partner, uw tegenstrever en de organisatie.
 • De minimum leeftijd van elke speler is 14 jaar.
 • Wees steeds tijdig aanwezig voor de aanvang van uw wedstrijd. 
 • Er moet met geschikte tenniskledij en schoenen gespeeld worden.
 • Men speelt de winterdubbels met het klassement dat men heeft op 15 augustus . Uitzonderingen kunnen voor  de start van de competitie via mail worden aangevraagd  en goedgekeurd.
 • Het is verboden alcoholische dranken mee te nemen op de tennisterreinen.
 • In uitzonderlijke gevallen zoals langdurige ziekte, kwetsuur of dergelijke zal de partner een vervanger mogen zoeken. Vervangers spelen met het klassement dat ze hebben op het moment van de wedstrijd . Uiteraard mag men niet het maximum aantal punten van de reeks overschrijden.
 • Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen afwijkende beslissingen nemen. 

                                                  Reeksen 15de editie

DUBBEL HEREN:                           

 •        

DUBBEL GEMENGD:                   

 •    

DUBBEL DAMES:          


 •  organisatie houdt zich het recht voor een reeks al dan niet te laten starten of 2 reeksen samen te voegen.
 • Indien een reeks met heen- en terugronde gespeeld wordt, moet de eerste ronde ten laatste op 27 december 2024 afgelopen zijn, de terugronde op 12 april 2025.
 • Het maximaal aantal deelnames per speler is ongelimiteerd.

Allerlei

 • Bij iedere betwisting van welke aard ook is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • Inschrijving: na betaling van 80 euro voorschot per ploeg (40 euro per speler) verkrijgt men een registratiecode om de desbetreffende ploeg in te schrijven. Dit voorschot moet gestort worden op rekeningnummer BE 70 3635 5428 5625 met vermelding van:
  • de poule waarvoor men wenst in te schrijven
  • Nieuwe deelnemers geven best ook een seintje via mail om hen te contacteren (mailadres hieronder)
  • het betaalde  voorschot is al geldig als betaling voor de eerste 8 matchen van  elke speler

 • Inschrijven kan vanaf  15 juni  tot en met   31 augustus . Bij inschrijving erkennen de spelers het reglement van de winterdubbels te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Het is ook mogelijk dat bepaalde reeksen vroegtijdig worden afgesloten
 • Betaling: Iedere speler betaalt 5 euro per wedstrijd. Het voorschot van 40 euro per speler  wordt in vermindering gebracht van het totaal verschuldigde bedrag. 
 • In de loop van de maand oktober zal je dan een vraag krijgen om het saldo te storten op de rekening

Gestorte voorschotten kunnen niet meer worden teruggevraagd, ook niet in geval van forfait in de loop van het seizoen. Niet gespeelde wedstrijden worden ook niet terugbetaald aan de spelers.

 • Wees fair op en rond het speelveld, onsportief gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met lichamelijke en/of stoffelijke schade. Alleen de spelers die aangesloten zijn bij de VTV zijn verzekerd, de anderen kunnen zich steeds laten verzekeren bij de VTV via de organisatie.
 • Ploegen die zich niet actief inzetten om wedstrijden te plannen en te spelen kunnen geweigerd worden bij een volgende deelname.
 • In de loop van de competitie worden de ontkoppelde wedstrijden regelmatig opnieuw gepland door de computer. De betrokken spelers worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht via mail.

Voor de organisatie:
Peter Meynendonckx , Peter Vervoort, Hugo Moeyersons en Hugo Luyckx

voor alle info :  winterdubbels@heiveld.com